Monthly Archives: Жовтень 2017

Шановні колеги! Запрошуємо всіх бажаючих до публікації у електронному фаховому науковому виданні «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Економіка»

Збірник наукових праць «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія:
Економіка» внесено до переліку наукових фахових видань МОН України, як
фахове видання з економічних наук в якому можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
на підставі Наказу МОН України № 693 від 10.05.2017 р..

До збірника приймаються статті, підготовлені на високому науковому рівні,
що мають важливе теоретичне і практичне значення та не були опубліковані
раніше.
Приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців
(аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу
освіту та займаються науковою діяльністю.

Матеріали подаються до редакційної колегії до 5 листопада 2017 р. в
електронному вигляді:

Стаття (оформлена згідно вказаних вимог);
Заповнити електронну форму про автора (якщо не вдасться заповнити
електронну форму, тоді потрібно заповнити дані самостійно і надіслати
окремим файлом);
Для осіб, які не мають наукового ступеню, – рецензія за підписом
рецензента (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів
установи або печаткою факультету (інституту)).
Відскановане підтвердження сплати коштів. Оплата здійснюється після
затвердження статті редакцією. Розмір внеску за публікацію статті становить
30 грн. за сторінку, обсяг статті від 7 повних сторінок.

Статті та супровідні документи до них надсилаються відповідальному
редактору електронною адресою:  jornal@am.eor.by

Кожному автору після затвердження статті редакція направляє поштою довідку
затвердженої форми про прийняття матеріалів до публікації за підписом
головного редактора, завірену печаткою.

Редакція журналу розміщує статті авторів тільки на офіційному сайті
електронного видання.

Більше детальну інформацію, а також вимоги до оформлення статті, будь
ласка, дивиться на сайті.

Category: Новини

Вітаємо с днем народження Білик Надію Іванівну!