Monthly Archives: Січень 2017

Голобородько Євдокія Петрівна Основні компоненти системи управління якістю освіти.

Голобородько Євдокія Петрівна Основні компоненти системи управління якістю освіти.

Category: Форум

ІІ Всеукраїнський науковий форум «АДАПТИВНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ»

Вельмишановні пані та панове! ЗАПРОШУЄМО  ВАС
взяти участь у
ІІ Всеукраїнському науковому форуму
«АДАПТИВНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ»
Дата проведення: 26-30 січня 2017 р.

Місце проведення заходу:  http://adaptive.org.ua

Детальніше

Category: Uncategorized

Лапшина Ірина Сергіївна “Реалізація модельного підходу до управління закладами освіти на адаптивних засадах через хмарні технології.”

Завантажити презентацію

Лапшина І. С. Реалізація модельного підходу до управління закладами освіти на адаптивних засадах через хмарні технології.

Category: Форум

Лук`янчук Г. Я. “Психолого-педагогічні умови адаптивної взаємодії в управлінні навчальним закладом”

Школа – складна соціально-педагогічна система, з багатьма структурними, функціональними та психолог-педагогічними складовими. Це середовище специфічної взаємодії різних суб’єктів її життєдіяльності. Управління навчальним закладом базується на взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу, що передбачає спільну працю різних психологічних типів індивідів, систем, структурних підрозділів та особистостей. Для успішної життєдіяльності освітньої організації необхідне взаєморозуміння і командний стиль співіснування всіх учасників освітньої діяльності.

завантажити повний текст статті:

Лук`янчук Г. Я. “Психолого-педагогічні умови адаптивної взаємодії в управлінні навчальним закладом”

Category: Форум

Петренко Лариса Михайлівна “Експертне оцінювання в управлінні ПТНЗ.”

Завантажити презентацію:

Петренко Л.М. Експертне оцінювання в управлінні ПТНЗ.

Category: Форум

Єльникова Галина Василівна “АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В РИНКОВИХ УМОВАХ”

У статті розкриваються поняття «розвиток», «адаптивне
управління», базові поняття теорії адаптивного управління, суть концепції
трансформації зовнішніх вимог у внутрішні мотиви при їх взаємоузгодженні,
характеризуються  ринкові  умови.  Описуються  усі  складові  розвитку
професійно-технічної освіти: умови, процес і результат. Окремо розглядаються
способи узгодження різноспрямованих впливів, що, практично, є важелями
децентралізації управління професійно-технічною освітою на адаптивних
засадах.

Завантажити повний текст статті:

Єльникова Галина Василівна “АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В РИНКОВИХ УМОВАХ”

Category: Форум

Гавлітіна Тетяна Миколаївна “Підвищення кваліфікації педагогічних працівників на адаптивних засадах.”

У статті проаналізовано роль і місце адаптивного підходу в освіті. Виокремлено тенденції щодо узгодження взаємовідносин між упровадженням інновацій та освітньою реформою. Розглянуто шляхи вирішення деяких проблем підвищення кваліфікації в контексті адаптації до змін в освіті.

Завантажити повний текст статті:

Гавлітіна Т.М. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників на адаптивних засадах.

Category: Форум

Гермак Ольга Леонідівна “Моніторинг навчальних досягнень у професійній підготовці майбутніх електромонтерів з використанням електронних освітніх ресурсів.”

У статті розкривається сутність та моніторинг навчальних досягнень майбутніх електромонтерів та його здійснення за використанням електронних освітніх ресурсів. Розкрито зміст моніторингу навчальних досягнень учнів як системи збирання та опрацювання інформації про процес засвоєння ними змісту освіти під час вивчення енергетичних дисциплін.

Завантажити повний текст статті:

Гермак О.Л. Моніторинг навчальних досягнень у професійній підготовці майбутніх електромонтерів з використанням електронних освітніх ресурсів.

Category: Форум

Гуралюк Андрій Георгійович “Сучасний електронний підручник.”

Завантажити презентацію:

Гуралюк А.Г. Сучасний електронний підручник.

Category: Форум

Загіка Олена Олегівна “Адаптивна технологія формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих працівників.”

Завантажити матеріали виступу:

Загіка О.О. Адаптивна технологія формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих працівників.

Category: Форум