Редакційна колегія електронного наукового фахового видання «Адаптивне управління: теорія і практика» розпочинає прийом статей до випуску № 3(5 ) Серія “Педагогіка”, 2017 р. і № 4(6) Серія “Економіка”.

Шановні колеги!
Редакційна колегія електронного наукового фахового видання
«Адаптивне управління: теорія і практика»
розпочинає прийом статей до випуску № 3(5 ) Серія “Педагогіка”, 2017 р. і № 4(6) Серія “Економіка”.

         Видання включено до переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ МОН України № 693 від 10.05.2017 р.).

У виданні публікуються матеріали, в яких висвітлюються актуальні питання з педагогіки, психології, соціології, управління освітою, методики дистанційної освіти, методології, теорії та історії інформатизації освітянської галузі; актуальні питання інформаційних технологій і засобів навчання, правові аспекти формування та використання інформаційного освітнього простору; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання, управління персоналом, економіки освіти, сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки, .соціально-педагогічного та соціально-економічного менеджменту в освіті. Всі статті виконуються в контексті адаптивного управління.
Журнал інформує також про події наукового життя та професійну освіту в Україні, подає рецензії наукових праць та підручників з тематики еокноміки, педагогіки та управління в освіті.
Видання планується до затвердження у «Переліку електронних наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».
Порядок подання матеріалів:
1. Заповнити довідку про автора (трьома мовами: українською, російською, англійською), а також можна використовувати рідну мову автора, наприклад в авторів польського походження – польською і т.п.):https://docs.google.com/forms/d/1RFkKr8Bnm2Nv4O425TxErdb5RFtEq7wG_LAZ7xOF5dA/prefill
2. Надіслати до 25 червня 2017 року на електронну пошту редакції журналу:
–наукову статтю (українською, російською, польською або англійською мовами);
–для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету дослідження;
–авторський реферат статті англійською мовою (мінімальним обсягом 250 слів);
Редакція протягом двох тижнів після прийняття усіх матеріалів надсилає автору на поштову адресу сертифікат про опублікування статті у журналі за підписом головного редактора, завірений печаткою.

             Матеріали випуску будуть доступні на офіційному сайті з 30 червня 2017 року (Серія “Педагогіка”) і з 30 листопада 2017 року (Серія “Економіка”)

Для перегляду додаткової інформації про видання, у разі зацікавленості, Ви можете завітати на офіційний сайт видання, а також завантажити прикріплені файли до цього повідомлення.
______________________________
Українська інженерно-педагогічна академія
Громадська організація
«Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»
Відповідальний секретар: Ростока Марина Львівна
Телефон: +38 (096) 768-47-07
Веб-сайт журналу: http://am.eor.by/
E-mail редакції:tmpe@i.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *