Управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на адаптивних засадах (Кравченко Г.Ю)

Сучасний етап розвитку інформаційного глобалізованого суспільства зумовлює зміни підходів до професійного розвитку особистості. Це викликано тим, що нині «в технічно розвиненому та економічно нестабільному світі» в умовах потреби поліфункціональної діяльності кожна людина має самореалізуватися, насамперед професійно, якісно та ефективно діяти, щоб бути конкурентоздатною та успішною.

Варто зазначити, що для позначення професійного розвитку викладачів закладів вищої освіти у вітчизняних і зарубіжних наукових працях використовуються різні терміни, зокрема, розвиток викладача, розвиток кар’єри, розвиток персоналу, розвиток людського потенціалу, професійний розвиток, неперервна освіта, освіта впродовж життя, професійне становлення та інші.

Управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на адаптивних засадах (Кравченко Г.Ю)

модель

4 comments on “Управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на адаптивних засадах (Кравченко Г.Ю)

  1. Подані матеріали впевнюють , що питання професійного зростання науково-педагогічних працівників є важливим для сьогодення. Успішна практична діяльність Кравченко Г.Ю. звязана з освітою дорослих, підвищенням кваліфікації практиків загальної середньої освіти.
    Це підтверджується тим, що біля десяти її учнів – магістрантів беруть участь у роботі Форуму.
    Матеріали акцентують увагу на неперервному процесі підвищення кваліфікації впродовж всього життя.
    Бажаємо успіхів і подальшого професійного зростання.

  2. Дороніна М.С. Відновлення економічного зростання українського суспільства неможливе без особистісного розвитку і самореалізації людини. Дослідження Г.Ю.Кравченко надають ідеї подальшого розвитку цієї теми.

  3. Стаття присвячена вкрай актуальним питанням розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. Цінною, на наш погляд, є теза, що у процесі професійного розвитку педагоги переломлюють вплив внутрішніх факторів через зовнішні. Саме обгрунтування зазначених аспектів і сприятиме забезпеченню якості вищої освіти.

  4. Подані матеріали досить актуальні на сучасному етапі. Адже адаптивне управління ефективно функціонує в період змін у будь-якій організації.А зміни завжди пов’язані з інноваційними процесами. Тому визначені в статті аспекти забезпечуватимуть якість вищої освіти.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *