Психолого-педагогічні умови управлінського впливу на професійний розвиток педагогічного колективу закладу дошкільної освіти (Сергієва І. Б.)

У 90-ті роки ХХ століття соціально-економічні, політичні зміни в суспільстві, проголошення самостійності України – все це безпосередньо вплинуло  і на систему освіти. Заклад дошкільної освіти можна вважати дзеркалом, де відображається все те, що відбувається в державі. У наш час основною фігурою стає особистість, повага до неї, врахування її особистісних якостей. З урахуванням цього особливого значення набуває вміння керівника створити такий колектив, де кожний його член почувався б психологічно захищеним та емоційно комфортно. Саме тому актуальними стають соціально-психологічні функції управління. Але на цей час не існує розробленого алгоритму психолого-педагогічної підтримки педагогів, що стає підґрунтям для створення умов для прояву, розвитку і творчості особистості кожного педагога.

Виходячи з цього, мета нашого дослідження – аналіз психолого-педагогічних умов управлінського впливу на професійний розвиток педагогічного колективу закладу дошкільної освіти. Уперше проблему розвитку соціально-психологічних функцій управління почав досліджувати Р. Шакуров, ще наприкінці 80-х років. Надалі розробкою цього питання займались В. Звєрєва, А. Пригожин, В. Співак, К. Ушаков. Тенденцію психологізації управлінської діяльності було розкрито у працях Б. Керна (фасилітарне управління); К. Ханді (типологізація організаційної культури); Н. Власова (кодекс психологічно грамотної поведінки керівника); В. Співак (проблеми корпоративної культури).

Психолого-педагогічні умови управлінського впливу на професійний розвиток педагогічного колективу закладу дошкільної освіти (Сергієва І. Б.)

2 comments on “Психолого-педагогічні умови управлінського впливу на професійний розвиток педагогічного колективу закладу дошкільної освіти (Сергієва І. Б.)

  1. Дуже правильно виокремлена складова управлінської діяльності керівника закладу дошкільної освіти, хоча це актуально й для інших сфер освітньої діяльності.
    Треба ширше розповсюджувати цей напрям. Пропоную підготувати статтю у фаховий електронний журнал Адаптивне управління: теорія і практика, звязавши створення психолого-педагогічних умов управлінської діяльності керівника з принципами адаптивного управління.
    Дякую за участь.

  2. Дякую за можливість участі у актуальному та необхідному заході. Сучасна освіта потребує відповідно підготовлених керівних кадрів, тому згодна з Вами щодо розповсюдження теорії та практики адаптивного управління. Дякую за високу оцінку мого виступу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *