Психолого-педагогічні та організаційні умови підвищення якості прийняття управлінського рішення (на адаптивних засадах) (Апончук Т. В.)

У Національній стратегії розвитку освіти України на 2012-2021 роки передбачено формування управлінців нової генерації, здатних мислити і діяти системно в умовах кризового стану суспільства, приймати управлінські рішення в будь-яких сферах діяльності, ефективно використовувати наявні ресурси.

Узагальнення підходів до визначення управлінського рішення дає можливість стверджувати, що це – творчий вольовий вплив керівника на основі знання об`єктивних законів функціонування керованої системи й аналізу інформації про її функціонування, що полягає у виборі цілі, програми і способів дій колективу, скерованих на вирішення проблеми або зміну цілі.

Психолого-педагогічні та організаційні умови підвищення якості прийняття управлінського рішення (на адаптивних засадах) (Апончук Т. В.)

2 comments on “Психолого-педагогічні та організаційні умови підвищення якості прийняття управлінського рішення (на адаптивних засадах) (Апончук Т. В.)

  1. Подані матеріали впевнюють, що діючі заступники директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти намагаються переосмислити практичну діяльність з позицій наукових надбань суспільства.
    Прилучення їх до науки, у даному випадку до розроблення психолого-педагогічних та організаційних умов підвищення якості прийняття управлінського рішення, дасть змогу розвивати власну управлінську майстреність та передавати свій досвід іншим.
    Дякую за участь,бажаю подальших успіхів.

  2. Вибір найбільш раціональної управлінської діяльності керівника в умовах освітньої реформи має будуватись не тільки на узгодженості вже існуючих рішень і нових підходів до управління закладом освіти, а й на глибокому аналізі цього процесу в Харківській гімназії №34 та на основі не тільки пошуку ефективних шляхів для забезпечення якості прийнятих рішень, а й із врахуванням посилення ролі керуючої, координуючої та мобілізуючої функцій самого рішення та їх адаптації до загальних функцій процесу управління закладом.
    У розробленій комплексно-цільовій програмі забезпечення умов підвищення якості прийняття управлінського рішення хотілося б побачити нову адаптивну модель, спрямовану на задоволеність не тільки індивіда, а й організації в цілому на основі організаційної асиміляції.
    У даному дослідженні є раціональна завбачливість на здійснення задуму, тому бажаю Т.В.Апончук дослідницької творчості та цікавої НМР для колег-управлінців.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *