Пошук нових, альтернативних форм здійснення керівником закладу дошкільної освіти самоосвітньої діяльності: модель багаторівневої самоосвіти керівника (Крівошеєва І. О.)

Перебудова системи освіти в Україні набула нині глобального характеру. Так, у Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті (2001) зазначено, що «першочерговим є налагодження високопрофесійного наукового, аналітичного і прогностичного супроводу управлінських рішень…».

Реформування освітньої галузі, сучасний характер суспільного розвитку висувають до керівника закладу освіти більш складні вимоги, що суттєво відрізняються від раніше прийнятих. Нові виклики громадського життя обумовили й необхідність оновлення системи самоосвіти  керівника, що дозволяє йому  не лише зрозуміти пріоритети власної управлінської діяльності,  але й зміни, що відбуваються у навколишньому середовищі. Сучасний управлінець, як зазначає Т. Волобуєва,  – це людина, що не просто реагує на деякі зовнішні події, яківпливають на неї, а активно впливає на ці події, актуалізуючи себе, свої здібностіуправляти собою та іншими людьми у будь-якій ситуації [ 1 , с. 18].

Головна мета самоосвіти керівника стає підґрунтям для формування у нього не лише здатності до самореалізації творчого потенціалу, але й спрямованості на постійне самовдосконалення  упродовж усього життя.

Пошук нових, альтернативних форм здійснення керівником закладу дошкільної освіти самоосвітньої діяльності: модель багаторівневої самоосвіти керівника

One comment on “Пошук нових, альтернативних форм здійснення керівником закладу дошкільної освіти самоосвітньої діяльності: модель багаторівневої самоосвіти керівника (Крівошеєва І. О.)

  1. Матеріали присвячені розробленню Моделі багаторівневої самоосвіти керівника закладу дошкільної освіти, що працює у інноваційному режимі. Дослідження цієї проблеми є актуальним у контексті інтеграції української освітньої системи в Європейський простір.
    Чотири етапи здійснення цієї моделі подають академічну технолгію впровадження інновацій в практичну діяльність педагогів та управлінців.
    Матеріали корисні для тих, хто воліє впорядкувати власну інноваційну діяльність і створити наукове підгрунтя управлінських функціональних дій.
    За розміщеними матеріалами запрошуємо до публікації у науковому фаховому виданні “Адаптивне управління: теорія і практика”.
    Дякуємо за участь у форумі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *