АДАПТИВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ МОНІТОРИНГУ ЇХ РОЗВИТКУ (Сухович Г.А.)

В науці управління відзначається велика кількість підходів до реалізації управлінських дій. Управлінню освітніми  закладами приділяється велика увага. У ринкових умовах серед різноманітних підходів управління виокремлюється адаптивний підхід, що полягає в узгодженні різноспрямованих впливів на об’єкт. Тому актуальним є розгляд впровадження адаптивного підходу в управлінську діяльність закладу освіти. Механізмом адаптивного управління, що активізує процеси адаптації закладу до зовнішніх і внутрішніх підбурюючих впливів. є освітній моніторинг. Тому адаптивні підходи до управління закладами загальної середньої освіти будемо розглядати на основі моніторингу їх розвитку.

АДАПТИВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ МОНІТОРИНГУ ЇХ РОЗВИТКУ (Сухович Г.А.)

таблиця

2 comments on “АДАПТИВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ МОНІТОРИНГУ ЇХ РОЗВИТКУ (Сухович Г.А.)

  1. Управління та моніторинг – два взаємопов”язані процеси. Стаття переконує в необхідності створення системи моніторингу й актуалізує саме на розвитку закладу освіти. Цінним у статі є розмова про обгрунтування положення про узгодження вектору діяльнісної активності та нормативного вектору розвитку ЗНЗ і коригування відповідно з цим цільових функцій.

  2. Цікава стаття. Сподіваюсь, що окреслені адаптивні підходидо управління на основі моніторингу також можна впроваджувати й в управління професійними (професійно-технічними) навчальними закладами, вищими і позашкільними. Привернуло увагу й виокремлення за “шкалою бального та вербального оцінювання рівня діяльності ЗНЗ” оптимального рівня діяльності і співставлення його з рівнем функціональності навчального закладу – в “режимі саморозвитку”. Тут спрацьовують принципи адаптивного управління. Дякуємо, шановний Г.А. Сухович.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *